× Strona główna Dostępne wsparcia Kalendarz wydarzeń Aktualności Galeria zdjęć Formularz kontaktowy Na stronie: Informacje o projekcie Pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe Klub informacyjny Innowacyjne formy wsparcia Kalendarz wydarzeń - 5 dni Kontakt

EKSPRES PRACA

Projekt pilotażowy realizowany jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą "Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży" organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
target
Cel projektu
Głównym celem projektu pilotażowego jest utworzenie EKSPRES PRACA – Punktu Aktywizacji i Treningu dla osób młodych. Miejsce to ma być ośrodkiem zintegrowanej pomocy ukierunkowanej na wspieranie aktywności zawodowej osób młodych mieszkańców Powiatu Krakowskiego i miasta Krakowa. Dodatkowo działania oferowane w EKSPRES PRACA będą wzmacniać metropolitalny rynek pracy.
calendar_month
Czas realizacji projektu
01.09.2023 – 31.12.2024
payments
Wartość projektu
985 000,00 zł
group
Realizatorzy projektu
Lider projektu: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
Partnerzy: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
group_add
Grupa docelowa
Grupę docelową projektu stanowią osoby młode poniżej 30 roku życia.

Pośrednictwo pracy

 • clinical_notes
  Pomoc doradców ds. zatrudnienia


  Udzielanie informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy, proponowanie kierunków rozwoju, podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami i instytucjami, organizacja bezpośrednich kontaktów – minigiełdy naborowe, powiatowo-miejska wymiana ofert pracy i informacji o wolnych miejscach pracy.
 • history_edu
  Bank ofert pracy i Bank CV


  Pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach/stanowiskach pracy, udostępniane aktualnych ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców . Wydawanie klientom kontaktów do pracodawców zgłaszających informację o wolnych miejscach/stanowiskach pracy.
 • devices
  Nowoczesne technologie cyfrowe


  Stanowisko medialno-internetowe, Elektroniczna Tablica Ogłoszeń, stanowisko dostępu do informacji publicznej (infokiosk), udostępnienie JobMapy – nowoczesnego serwisu internetowego prezentującego oferty pracy z terenu miasta Krakowa oraz okolic, wizualizacja informacji o wolnych stanowiskach pracy, kierunków kształcenia oraz filmów edukacyjnych.

Szczegółowe informacje o pośrednictwie pracy.

Poradnictwo zawodowe

 • psychology
  Coaching Rozwoju Zawodowego


  Coaching rozwoju zawodowego wspomaga zarówno w rozwoju czy planowaniu zmiany, jak i w mierzeniu się z wyzwaniami związanymi z poszukiwaniem pracy, ale także osobistymi rozterkami i problemami. Pomaga klientowi rozwiązać problem zawodowy lub przeszkodę, która uniemożliwia skuteczne poszukiwanie pracy i zmianę zawodową.
 • group
  Porady indywidualne


  Celem poradnictwa indywidualnego będzie możliwość określenia problemu zawodowego, stworzenia Indywidualnego Planera Kariery Zawodowej, wyboru optymalnej formy aktywizacji zawodowej, zaplanowania rozwoju zawodowego, pomocy w wyborze kierunku kształcenia lub udziału w stażu czy też pomocy w wyborze lub zmianie zawodu.
 • groups
  Porady grupowe


  Celem poradnictwa grupowego będzie trening, czyli przygotowanie osób młodych do samodzielnego poruszania się po rynku pracy oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Programy zajęć autorskich Realizatora oraz Partnerów będą dostosowane do potrzeb i oczekiwań konkretnej grupy uczestników.

Szczegółowe informacje o poradnictwie zawodowym.

Klub informacyjny

 • gavel
  Doradztwo prawne i ekonomiczno-finansowe


  Głównym zadaniem będzie pomoc klientowi w usunięciu barier i problemów prawnych, które negatywnie wpływają na możliwość podjęcia zatrudnienia (udzielanie porad prawnych, pomoc w sporządzaniu pism, itp.

 • help_center
  Informacja w zakresie możliwych form pomocy społecznej


  Głównym zadaniem będzie umożliwienie osobom młodym pozyskania niezbędnych informacji jak przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe z wykorzystaniem możliwości pomocy społecznej.

 • psychology_alt
  Doradztwo psychologiczne


  Głównym zadaniem będzie wspieranie procesu poradnictwa zawodowego oraz pomoc klientowi w rozwiązywaniu problemu mającego wpływ na jego obecną sytuację zawodową i społeczną.


Szczegółowe informacje o wszystkich wsparciach klubu informacyjnego.

Innowacyjne formy wsparcia

 • health_and_safety
  Talon motywacyjny

  payments 1 000 złotych
  person 25 osób

  Talon o wartości 1 000 zł, w ramach którego uczestnik projektu pilotażowego będzie mógł sfinansować własny pakiet ochrony zdrowia wraz z możliwością rehabilitacji i odnowy biologicznej.
 • work
  Stypendium adaptacyjne - Start w zatrudnienie

  payments Około 4 000 zł brutto
  person 20 osób

  Sfinansowanie przez okres do 1,5 miesiąca kosztów zatrudnienia (tzw. okres próby u pracodawcy) uczestnika projektu pilotażowego. Wartość będzie stanowiła koszty najniższego wynagrodzenia za pracę brutto i pokrywana będzie w formie stypendium adaptacyjnego na podstawie zawartej umowy z uczestnikiem projektu pilotażowego.
 • change_circle
  Talon na metamorfozę

  payments 1 000 złotych
  person 25 osób

  Talon o wartości 1 000 zł, w ramach którego uczestnik projektu pilotażowego może uzyskać dofinansowanie na: zakup ubioru koniecznego do stworzenia odpowiedniego wizerunku na rozmowie kwalifikacyjnej z pracodawcą, opłaty związane z zakupem usług fryzjerskich, kosmetycznych lub stomatologicznych.

Szczegółowe informacje o wszystkich innowayjnych wsparciach w pilotażu.

Kalendarz wydarzeń


Szczegółowy kalendarz na najbliższe 30 dni.